Dotacje

realizujemy projekt w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
pt.: Opracowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Drukarni „DjaF”
Umowa o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-12-122/13-00
zrealizowaliśmy projekt w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 2: Gospodarka regionalnej szansy
Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP
pt.: Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji nowych wyrobów poligraficznych przez DjaF
Umowa o dofinansowanie: MRPO.02.01.01-12-12-0122-1855-14


zrealizowaliśmy projekt w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 2: Gospodarka regionalnej szansy
Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP
pt.: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „DjaF” poprzez stworzenie introligatorni
oraz zakup zintegrowanego systemu informatycznego firmy Kodak
Umowa o dofinansowanie: MRPO.02.01.01-12-6-0357-1120-11


zrealizowaliśmy projekt w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 2: Gospodarka regionalnej szansy
Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP
pt.: Wzrost konkurencyjności „DjaF” poprzez wdrożenie systemu
kolorowego druku cyfrowego dedykowanego foto-aplikacjom